Na Ratunek wydanie nr 2/2015

Na Ratunek wydanie nr 2/2015

Działalność Zespołu Ratunkowego PCPM – rozmowa z Michałem Wieczorkiem

O trudzie pracy w warunkach ekstremalnych i doświadczeniach nabytych podczas podjętych w 2014 roku zagranicznych misji opowiada szef sekcji medycznej Zespołu Ratunkowego PCPM, Michał Wieczorek.

Dodano: 14.04.2015

Farmakoterapia u dzieci

„Farmakoterapia u dzieci”, wydana przez Ratownictwo Praktyczne, to notatnik ratunkowy w formacie combat, dostosowany rozmiarami do kieszeni kamizelki taktycznej.

Dodano: 14.04.2015

Całodobowe dyżury

Od 1 kwietnia już w czterech bazach LPR zespoły Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego pełnią dyżury całodobowe.

Dodano: 14.04.2015

Nowe karetki dla Katowic, Gliwic, Pszczyny i Radzionkowa

Trzy miasta na obszarze działania Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach otrzymają niebawem nowe ambulanse.

Dodano: 16.03.2015

Kolejna edycja Młodzieżowej Akademii Bezpieczeństwa

Już po raz czwarty zorganizowana została Kampania Edukacyjna „Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa”, która jest skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców z województwa podkarpackiego.

Dodano: 16.03.2015

Nowość wydawnicza

Książka pt. ,,Ostre zespoły wieńcowe w praktyce ratownika medycznego i pielęgniarki ratunkowej" to pierwsze na polskim rynku wydawniczym przedstawienie problematyki OZW pod kątem pracy ratowników medycznych i pielęgniarek ratunkowych

Dodano: 25.02.2015

Pomoc dla Ukrainy

Olsztyńscy ratownicy przekażą medykom na Ukrainie (Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankiwsku) w pełni wyposażony ambulans ratunkowy.

Dodano: 25.02.2015

Rocznica pierwszej akcji zagranicznej Zespołu Ratunkowego PCPM

23 lutego 2014 roku trzech ratowników medycznych PCPM rozpoczęło udzielanie pomocy na kijowskim Majdanie.

Dodano: 25.02.2015

Pomoc dla Roberta

http://www.robertkorzeniowski.pl/

Dodano: 20.02.2015

Medyczne czynności ratunkowe

Kolejna po „Psychiatrii w praktyce ratownika medycznego” praktyczna książka, której celem jest nabycie umiejętności wykonywania technik zabiegowych oraz rozpoznania, różnicowania i kwalifikowania objawów zagrażających życiu.

Dodano: 23.01.2015

Internetowy Program Edukacyjny dla Ratowników Medycznych!

Już od pierwszego numeru 2015 roku rozpoczynamy Internetowy Program Edukacyjny, za udział w którym będzie można zdobyć 30 punktów edukacyjnych.

Dodano: 18.11.2014

Paneuropejski System eCall

Projekt eCall Polska w ramach Paneuropejskiego Systemu eCall E-112 stworzył możliwości połączenia odpowiedzialności organów państwa za niesienie pomocy swoim obywatelom w wyniku zagrożenia ich życia z TPSP (Third Party Service Provider – Komercyj...

Dodano: 12.03.2014

Ratowniczka potrzebuje szpiku kostnego!

Barbara Adamkiewicz-Herok (37 lat), do niedawna ratownik medyczny niosący pomoc osobom w stanie zagrożenia życia, dziś prawniczka z pasją zgłębiająca problematykę prawa ratowniczego i medycznego (doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy...

Dodano: 12.03.2014

Szkolenia dyspozytorów medycznych

9 stycznia rozpoczęły się w Katowicach pierwsze szkolenia w zakresie procedur przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego dla dyspozytorów medycznych oraz instruktorów.

Dodano: 12.03.2014

Detektory tlenku węgla

Z apelem o wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w indywidualne detektory tlenku węgla wystąpił do wojewodów w całym kraju Społeczny Komitet Ratowników Medycznych.

Dodano: 12.03.2014

Wiosna w ratownictwie – pszczoły, osy i szerszenie

Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych ze względu na częstotliwość występowania w populacji i powszechność narażenia na alergen jest istotnym problemem dzisiejszej medycyny.

Dodano: 27.04.2015

Medyczna enigma, czyli łacina w zespole ratownictwa

Zapoznanie się z kartami informacyjnymi leczenia szpitalnego w wielu przypadkach pomaga postawić prawidłowe rozpoznanie ratownicze i wdrożyć odpowiednie działanie.

Dodano: 27.04.2015

Udar mózgu

Rozpoznanie udaru mózgu w większości przypadków nie nastręcza trudności. Jednakże dla prawidłowego leczenia konieczne jest podjęcie próby ustalenia postaci klinicznej udaru oraz określenia jego etiopatogenezy.

Dodano: 16.03.2015

Obrzęk płuc w praktyce ratownika medycznego

W swojej pracy zawodowej ratownicy medyczni często spotykają się z wezwaniem o charakterze „duszność”. Podstawowym zadaniem ratowników jest zróżnicowanie ciężkiej astmy oskrzelowej lub zaostrzenia POChP z obrzękiem płuc.

Dodano: 16.03.2015

Kim jest i co może rzecznik praw pacjenta?

Rzecznik praw pacjenta odgrywa coraz większą rolę w funkcjonowaniu polskiej służby zdrowia. Coraz częściej bowiem występuje on w interesie pacjentów.

Dodano: 16.03.2015

Teleratownictwo – technologie wspierające transfer danych

Rozwój cywilizacyjny nie nastąpiłby bez możliwości nadawania i odbioru informacji. Za początek telemedycyny, wykorzystywanej do udzielania pomocy medycznej na odległość, można uznać rok 1920.

Dodano: 16.03.2015

Burza wokół ustawy o PRM

Ratownictwo medyczne nieustannie podlega przeobrażeniom. Jest to proces, który można zaobserwować zarówno w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak i w innych krajach na świecie.

Dodano: 16.03.2015

Hipotermia – fakty i mity

Postępowanie medyczne w hipotermii jest tylko pozornie proste. W rzeczywistości diagnostyka i leczenie mogą sprawić duże trudności.

Dodano: 25.02.2015

Tańczący rytm, czyli torsade de pointes w postępowaniu przedszpitalnym

Torsade de pointes (TdP) to z francuskiego „skręcenie punktów”. Ta romantycznie brzmiąca nazwa kryje za sobą bardzo groźny dla życia rytm serca.

Dodano: 25.02.2015

Zator tętnicy płucnej w praktyce zawodowej ratownik medycznego

Do zatorowości płucnej dochodzi w momencie zablokowania przypływu w jednej lub wielu tętnicach płucnych.

Dodano: 04.09.2014

Uraz kręgosłupa po skoku do wody – standard postępowania

Urazy kręgosłupa szyjnego są skutkiem nieprzemyślanych skoków do wody.

Dodano: 02.09.2014

Umiejętności miękkie w postępowaniu przedszpitalnym z pacjentami pediatrycznymi

Rosnąca ilość interwencji w przypadku pacjentów pediatrycznych niebędących w stanie zagrożenia życia wskazuje na pilną potrzebę zdobycia przez ratowników tzw. umiejętności miękkich.

Dodano: 12.03.2014

Zatrucia dekstrometorfanem

Stosowanie wysokich, toksycznych dawek dekstrometorfanu jest dla młodych ludzi coraz częstszym sposobem uzyskania działania odurzającego stosunkowo niskim kosztem finansowym.

Dodano: 12.03.2014

Reakcje stresowe na zdarzenia krytyczne

Zdarzenie masowe jest zaliczane do kategorii wydarzeń o charakterze traumatycznym, mogącym powodować zaburzenia znane jako zespół stresu pourazowego. Istotne jest, aby pracownicy służb ratowniczych rozumieli reakcje stresowe ofiar oraz potrafili s...

Dodano: 12.03.2014

Resuscytacja noworodka

Aktualne wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji w niewystarczającym stopniu podają prawidłową sekwencję uciśnięć do oddechów przy resuscytacji noworodka nie bezpośrednio po urodzeniu.

Dodano: 12.03.2014

Ratownictwo Po Godzinach

„Ratownictwo po godzinach” to inicjatywa dwóch ratowników medycznych, mająca na celu integrację środowiska medycznego, poruszanie tematów branżowych będących na co dzień tabu, wspólne wspieranie i poznawanie nowego, współczesnego wymiaru ratownictwa.

Data rozpoczęcia: 17.02.2015
Data zakończenia: 31.12.2015
Miejsce: Kraków, Trójmiasto, Warszawa

II Letnie Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego

Medyczne Czynności Ratunkowe - współczesne wyzwania

Data rozpoczęcia: 22.05.2015
Data zakończenia: 24.05.2015
Miejsce: Grudziądz

X Regionalne Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym „Jelenia Góra 2015”.

W dniach 28-30 maj 2015 r. odbędą się X Regionalne Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym „Jelenia Góra 2015”.

Data rozpoczęcia: 28.05.2015
Data zakończenia: 30.05.2015
Miejsce: Jelenia Góra

V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej „Central European Emergency Medicine CEEM 2015” 17 – 20 czerwca 2015 r. – Gdańsk, Polska

Data rozpoczęcia: 17.06.2015
Data zakończenia: 20.06.2015
Miejsce: Gdańsk