Na Ratunek wydanie nr 5/2014

Na Ratunek wydanie nr 5/2014

Internetowy Program Edukacyjny dla Ratowników Medycznych!

Już od pierwszego numeru 2015 roku rozpoczynamy Internetowy Program Edukacyjny, za udział w którym będzie można zdobyć 30 punktów edukacyjnych.

Dodano: 18.11.2014

Nowe bazy HEMS

Zakończono już budowę ośmiu baz dla śmigłowców ratownictwa medycznego oraz zmodernizowano dwie placówki Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dodano: 27.10.2014

Ambulans kupisz przez interent

Firma MEDFinance S.A., chcąc pomóc i ułatwić szpitalom dobór odpowiedniego rodzaju karetki oraz jej wyposażenia, wprowadziła internetowy Konfigurator Karetki.

Dodano: 23.09.2014

Karetki zwolnione z e-opłat

Pojazdy służb mundurowych, specjalnych i ratowniczych będą zwolnione z opłaty elektronicznej za przejazd autostradami

Dodano: 02.09.2014

Współpraca

„Na Ratunek” nawiązał współpracę ze Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego

Dodano: 02.09.2014

Ratownictwo Po Godzinach

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo „Na ratunek" objęło patronatem medialnym inicjatywę Ratownictwo Po Godzinach.

Dodano: 26.06.2014

Psychiatria w praktyce ratownika medycznego

W medycynie ratunkowej na całym świecie personel posługuje się algorytmami i gotowymi standardami. Prezentowana publikacja składa się z algorytmów postępowania i wytycznych obowiązujących w polskim systemie ratownictwa medycznego.

Dodano: 21.05.2014

Fundacja PCPM z pomocą Ukrainie

Zespół medyczny Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) jest grupą doświadczonych ratowników medycznych i lekarzy gotowych do ruszenia z pomocą w przeciągu 24 godzin.

Dodano: 19.05.2014

Paneuropejski System eCall

Projekt eCall Polska w ramach Paneuropejskiego Systemu eCall E-112 stworzył możliwości połączenia odpowiedzialności organów państwa za niesienie pomocy swoim obywatelom w wyniku zagrożenia ich życia z TPSP (Third Party Service Provider – Komercyj...

Dodano: 12.03.2014

Ratowniczka potrzebuje szpiku kostnego!

Barbara Adamkiewicz-Herok (37 lat), do niedawna ratownik medyczny niosący pomoc osobom w stanie zagrożenia życia, dziś prawniczka z pasją zgłębiająca problematykę prawa ratowniczego i medycznego (doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy...

Dodano: 12.03.2014

Szkolenia dyspozytorów medycznych

9 stycznia rozpoczęły się w Katowicach pierwsze szkolenia w zakresie procedur przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego dla dyspozytorów medycznych oraz instruktorów.

Dodano: 12.03.2014

Detektory tlenku węgla

Z apelem o wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w indywidualne detektory tlenku węgla wystąpił do wojewodów w całym kraju Społeczny Komitet Ratowników Medycznych.

Dodano: 12.03.2014

Stosowanie tlenoterapii w ratownictwie medycznym

W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco zmieniły się zasady stosowania tlenu w ratownictwie medycznym.

Dodano: 27.10.2014

Zator tętnicy płucnej w praktyce zawodowej ratownik medycznego

Do zatorowości płucnej dochodzi w momencie zablokowania przypływu w jednej lub wielu tętnicach płucnych.

Dodano: 04.09.2014

Uraz kręgosłupa po skoku do wody – standard postępowania

Urazy kręgosłupa szyjnego są skutkiem nieprzemyślanych skoków do wody.

Dodano: 02.09.2014

Umiejętności miękkie w postępowaniu przedszpitalnym z pacjentami pediatrycznymi

Rosnąca ilość interwencji w przypadku pacjentów pediatrycznych niebędących w stanie zagrożenia życia wskazuje na pilną potrzebę zdobycia przez ratowników tzw. umiejętności miękkich.

Dodano: 12.03.2014

Zatrucia dekstrometorfanem

Stosowanie wysokich, toksycznych dawek dekstrometorfanu jest dla młodych ludzi coraz częstszym sposobem uzyskania działania odurzającego stosunkowo niskim kosztem finansowym.

Dodano: 12.03.2014

Reakcje stresowe na zdarzenia krytyczne

Zdarzenie masowe jest zaliczane do kategorii wydarzeń o charakterze traumatycznym, mogącym powodować zaburzenia znane jako zespół stresu pourazowego. Istotne jest, aby pracownicy służb ratowniczych rozumieli reakcje stresowe ofiar oraz potrafili s...

Dodano: 12.03.2014

Resuscytacja noworodka

Aktualne wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji w niewystarczającym stopniu podają prawidłową sekwencję uciśnięć do oddechów przy resuscytacji noworodka nie bezpośrednio po urodzeniu.

Dodano: 12.03.2014

Żyj 100 lat, dodaj życia do lat i lat do życia

4 kwietnia odbyła się IV Konferencja Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży.

Dodano: 30.04.2014
Miejsce: Łomża

Jedyne takie sympozjum

W dniach 12-15 marca 2014 r. w Karpaczu odbyło się międzynarodowe XXIII Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii.

Dodano: 30.04.2014
Miejsce: Karpacz

Zimowe Mistrzostwa

W dniach 28-31 stycznia w Szczyrku odbyły się IX Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym. Jak co roku, frekwencja dopisała

Dodano: 28.01.2014

Ratownictwo medyczne a bezpieczeństwo obywateli

28 listopada w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata nt. ratownictwa medycznego. Redakcja magazynu ,,Na Ratunek” również uczestniczyła w tym ważnym dla ratowników wydarzeniu

Dodano: 28.11.2013

Kopernik 2013

W dniach 16-17 listopada odbyła się terenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi VI Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej Kopernik 2013

Dodano: 16.11.2013

I Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych

W dniach 11-12 października w Krakowie obył się I Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych. Konferencja zgromadziła blisko pół tysiąca ratowników z całej Polski

Dodano: 11.10.2013

Ogólnopolskie ćwiczenia ratowniczo–obronne

Szybki rozwój technologiczny w branży lotniczej sprawia, że obserwujemy coraz większy popyt na małe samoloty pasażerskie. Z uwagi na to, że rośnie ilość niewielkich samolotów, rośnie również liczba osób, którym zależy na szybkim zdobywaniu uprawni...

Dodano: 24.09.2013

IX Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2013

W dniach 12 – 14 czerwca 2013 r. 166 wystawców z 13 krajów zaprezentowało najnowszą ofertę podczas IX Międzynarodowej Wystawie Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej EDURA 2013, której organizatorami są Targi Kielce oraz Fundacja Edukacja i...

Dodano: 12.06.2013

XI Mistrzostwa Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym

„... STRZAŁ! Jezu! CPR zgłoś się, zgłaszam, że oddano strzały. Bardzo blisko i chyba w powietrze!” To nie opis kolejnego odcinka „Ostrego Dyżuru”, a komunikat uczestnika jednej z konkurencji, która odbyła się w ramach XI...

Dodano: 05.06.2013

X Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym

Jubileuszowa edycja mistrzostw odbędzie się w dniach 27-30 stycznia

Data rozpoczęcia: 27.01.2015
Data zakończenia: 30.01.2015
Miejsce: Bielsko-Biała