Na Ratunek wydanie nr 6/2014

Na Ratunek wydanie nr 6/2014

Medyczne czynności ratunkowe

Kolejna po „Psychiatrii w praktyce ratownika medycznego” praktyczna książka, której celem jest nabycie umiejętności wykonywania technik zabiegowych oraz rozpoznania, różnicowania i kwalifikowania objawów zagrażających życiu.

Dodano: 23.01.2015

Internetowy Program Edukacyjny dla Ratowników Medycznych!

Już od pierwszego numeru 2015 roku rozpoczynamy Internetowy Program Edukacyjny, za udział w którym będzie można zdobyć 30 punktów edukacyjnych.

Dodano: 18.11.2014

Paneuropejski System eCall

Projekt eCall Polska w ramach Paneuropejskiego Systemu eCall E-112 stworzył możliwości połączenia odpowiedzialności organów państwa za niesienie pomocy swoim obywatelom w wyniku zagrożenia ich życia z TPSP (Third Party Service Provider – Komercyj...

Dodano: 12.03.2014

Ratowniczka potrzebuje szpiku kostnego!

Barbara Adamkiewicz-Herok (37 lat), do niedawna ratownik medyczny niosący pomoc osobom w stanie zagrożenia życia, dziś prawniczka z pasją zgłębiająca problematykę prawa ratowniczego i medycznego (doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy...

Dodano: 12.03.2014

Szkolenia dyspozytorów medycznych

9 stycznia rozpoczęły się w Katowicach pierwsze szkolenia w zakresie procedur przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego dla dyspozytorów medycznych oraz instruktorów.

Dodano: 12.03.2014

Detektory tlenku węgla

Z apelem o wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w indywidualne detektory tlenku węgla wystąpił do wojewodów w całym kraju Społeczny Komitet Ratowników Medycznych.

Dodano: 12.03.2014

Stosowanie tlenoterapii w ratownictwie medycznym

W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco zmieniły się zasady stosowania tlenu w ratownictwie medycznym.

Dodano: 27.10.2014

Umiejętności miękkie w postępowaniu przedszpitalnym z pacjentami pediatrycznymi

Rosnąca ilość interwencji w przypadku pacjentów pediatrycznych niebędących w stanie zagrożenia życia wskazuje na pilną potrzebę zdobycia przez ratowników tzw. umiejętności miękkich.

Dodano: 12.03.2014

Zatrucia dekstrometorfanem

Stosowanie wysokich, toksycznych dawek dekstrometorfanu jest dla młodych ludzi coraz częstszym sposobem uzyskania działania odurzającego stosunkowo niskim kosztem finansowym.

Dodano: 12.03.2014

Reakcje stresowe na zdarzenia krytyczne

Zdarzenie masowe jest zaliczane do kategorii wydarzeń o charakterze traumatycznym, mogącym powodować zaburzenia znane jako zespół stresu pourazowego. Istotne jest, aby pracownicy służb ratowniczych rozumieli reakcje stresowe ofiar oraz potrafili s...

Dodano: 12.03.2014

Resuscytacja noworodka

Aktualne wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji w niewystarczającym stopniu podają prawidłową sekwencję uciśnięć do oddechów przy resuscytacji noworodka nie bezpośrednio po urodzeniu.

Dodano: 12.03.2014

Zimowe Mistrzostwa

W dniach 28-31 stycznia w Szczyrku odbyły się IX Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym. Jak co roku, frekwencja dopisała

Dodano: 28.01.2014

Ratownictwo medyczne a bezpieczeństwo obywateli

28 listopada w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata nt. ratownictwa medycznego. Redakcja magazynu ,,Na Ratunek” również uczestniczyła w tym ważnym dla ratowników wydarzeniu

Dodano: 28.11.2013

Kopernik 2013

W dniach 16-17 listopada odbyła się terenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi VI Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej Kopernik 2013

Dodano: 16.11.2013

I Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych

W dniach 11-12 października w Krakowie obył się I Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych. Konferencja zgromadziła blisko pół tysiąca ratowników z całej Polski

Dodano: 11.10.2013

Ogólnopolskie ćwiczenia ratowniczo–obronne

Szybki rozwój technologiczny w branży lotniczej sprawia, że obserwujemy coraz większy popyt na małe samoloty pasażerskie. Z uwagi na to, że rośnie ilość niewielkich samolotów, rośnie również liczba osób, którym zależy na szybkim zdobywaniu uprawni...

Dodano: 24.09.2013

IX Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2013

W dniach 12 – 14 czerwca 2013 r. 166 wystawców z 13 krajów zaprezentowało najnowszą ofertę podczas IX Międzynarodowej Wystawie Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej EDURA 2013, której organizatorami są Targi Kielce oraz Fundacja Edukacja i...

Dodano: 12.06.2013

XI Mistrzostwa Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym

„... STRZAŁ! Jezu! CPR zgłoś się, zgłaszam, że oddano strzały. Bardzo blisko i chyba w powietrze!” To nie opis kolejnego odcinka „Ostrego Dyżuru”, a komunikat uczestnika jednej z konkurencji, która odbyła się w ramach XI...

Dodano: 05.06.2013

XXIV Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii

Zapraszamy na kolejną edycję tego cyklicznego wydarzenia.

Data rozpoczęcia: 25.02.2015
Data zakończenia: 28.02.2015
Miejsce: Karpacz

V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej „Central European Emergency Medicine CEEM 2015” 17 – 20 czerwca 2015 r. – Gdańsk, Polska

Data rozpoczęcia: 17.06.2015
Data zakończenia: 20.06.2015
Miejsce: Gdańsk