Administratorem danych osobowych serwisu internetowego jest firma ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 188. Wszystkie podane przez Ciebie dane personalne są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Zarejestrowanym użytkownikom przysługuje prawo wglądu, poprawiania oraz usunięcia podanych danych osobowych.
Czy rejestrując się w serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wskazanych przeze ciebie w treści powyższego formularza, przez administratora bazy danych osobowych, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych a także w celu badania opinii publicznej oraz wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie również w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania wskazany powyżej?

Czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)?