Na Ratunek wydanie nr 2/2018

Na Ratunek wydanie nr 2/2018

Ratownicy dla ratowników. Podziel się doświadczeniem

Podziel się swoja historią, relacją z interwencji, ciekawym przypadkiem, odczuciami po ciężkiej akcji.

Dodano: 23.04.2018

Konkurs Klub Ratownika

Prenumerujesz? ZYSKUJESZ! Dołącz do Klubu Ratownika i zdobywaj nagrody!

Dodano: 20.04.2018

Ratownicy medyczni w grupie najgorzej wynagradzanych specjalistów

Jak informuje GUS ratownicy medyczni znaleźli się w grupie najgorzej wynagradzanych specjalistów.

Dodano: 23.02.2018

Zmiany w Internetowym Programie Edukacyjnym

Jeśli brałeś udział w tegorocznej edycji Internetowego Programu Edukacyjnego, koniecznie przeczytaj, jakie zmiany wprowadza Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Dodano: 25.10.2017

Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim

Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej.

Dodano: 19.09.2017

Elamed Media Group wyłącznym przedstawicielem IndustryStock w Polsce

21 lipca b.r. Elamed Media Group (EMG) i Deutscher Medien Verlag (DMV) podpisały umowę o współpracy, na mocy której EMG staje się wyłącznym polskim przedstawicielem i administratorem będącego własnością DMV portalu IndustryStock.

Dodano: 02.08.2017

Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie śląskim

W firmie JMM Mariusz Lewandowski opracowano projekt, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych sześciuset ratowników medycznych mieszkających na terenie woj. śląskiego.

Dodano: 31.05.2017

Paneuropejski System eCall

Projekt eCall Polska w ramach Paneuropejskiego Systemu eCall E-112 stworzył możliwości połączenia odpowiedzialności organów państwa za niesienie pomocy swoim obywatelom w wyniku zagrożenia ich życia z TPSP (Third Party Service Provider – Komercyj...

Dodano: 12.03.2014

Ratowniczka potrzebuje szpiku kostnego!

Barbara Adamkiewicz-Herok (37 lat), do niedawna ratownik medyczny niosący pomoc osobom w stanie zagrożenia życia, dziś prawniczka z pasją zgłębiająca problematykę prawa ratowniczego i medycznego (doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy...

Dodano: 12.03.2014

Szkolenia dyspozytorów medycznych

9 stycznia rozpoczęły się w Katowicach pierwsze szkolenia w zakresie procedur przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego dla dyspozytorów medycznych oraz instruktorów.

Dodano: 12.03.2014

Detektory tlenku węgla

Z apelem o wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w indywidualne detektory tlenku węgla wystąpił do wojewodów w całym kraju Społeczny Komitet Ratowników Medycznych.

Dodano: 12.03.2014

Wypadki drogowe a obrażenia narządów wewnętrznych

Wypadki komunikacyjne stanowią poważne wyzwanie dla służb ratunkowych.

Dodano: 25.04.2018

Wyniki konkursu Klub Ratownika

Spośród nadesłanych zdjęć wybraliśmy laureatów konkursu na najlepsze zdjęcie z kartami KNOW HOW.

Dodano: 13.04.2018

Organizacja pomocy medycznej w zdarzeniach masowych – ćwiczenia DRIVER

Zdarzenia masowe i katastrofy, w których zagrożone są zdrowie i życie znacznej liczby osób, stanowią olbrzymie wyzwanie dla ratownictwa medycznego.

Dodano: 20.02.2018

Zgłaszanie niepożądanych zdarzeń lekowych przez ratowników medycznych

Niepożądane zdarzenia lekowe są częstą przyczyną interwencji zespołów ratownictwa medycznego.

Dodano: 18.12.2017

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego.

Dodano: 18.12.2017

Postępowanie w ostrej niewydolności serca

Ostra niewydolność serca (ONS) to nagłe lub szybko pogarszające się zaburzenie funkcji skurczowej i/lub rozkurczowej serca, prowadzące do upośledzenia jego funkcji jako pompy krwi

Dodano: 20.10.2017

Tężyczka jako stan zagrożenia życia w zespole ratownictwa medycznego

Hipokalcemia to zmniejszenie stężenia wapnia całkowitego w surowicy krwi poniżej 2,25 mmol/l i/lub wapnia zjonizowanego poniżej 0,95 mmol/l.

Dodano: 20.10.2017

Ostre zapalenie krtani u dzieci w praktyce ratownika medycznego

W praktyce zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) nierzadko zdarzają się wezwania do dziecka z dusznością.

Dodano: 04.09.2017

Działania ratownictwa medycznego w obliczu zagrożenia biologicznego

Wzrost zagrożeń biologicznych wymusza na ratownictwie medycznym odpowiednie przygotowanie.

Dodano: 04.09.2017

Raportowanie chorych – współpraca ZRM i SOR

Istotną częścią pracy w systemie ratownictwa medycznego jest raportowanie.

Dodano: 21.06.2017

Resuscytacja noworodka bezpośrednio po porodzie – zalecenia

Rzadkie występowanie porodów i resuscytacji świeżorodka w warunkach ZRM nie zwalnia z przygotowania zespołu do takich działań.

Dodano: 21.06.2017

Umiejętności miękkie w postępowaniu przedszpitalnym z pacjentami pediatrycznymi

Rosnąca ilość interwencji w przypadku pacjentów pediatrycznych niebędących w stanie zagrożenia życia wskazuje na pilną potrzebę zdobycia przez ratowników tzw. umiejętności miękkich.

Dodano: 12.03.2014

Zatrucia dekstrometorfanem

Stosowanie wysokich, toksycznych dawek dekstrometorfanu jest dla młodych ludzi coraz częstszym sposobem uzyskania działania odurzającego stosunkowo niskim kosztem finansowym.

Dodano: 12.03.2014

Reakcje stresowe na zdarzenia krytyczne

Zdarzenie masowe jest zaliczane do kategorii wydarzeń o charakterze traumatycznym, mogącym powodować zaburzenia znane jako zespół stresu pourazowego. Istotne jest, aby pracownicy służb ratowniczych rozumieli reakcje stresowe ofiar oraz potrafili s...

Dodano: 12.03.2014

Resuscytacja noworodka

Aktualne wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji w niewystarczającym stopniu podają prawidłową sekwencję uciśnięć do oddechów przy resuscytacji noworodka nie bezpośrednio po urodzeniu.

Dodano: 12.03.2014

II Konferencja Ratownictwa Medycznego

W dniach 2-3 czerwca odbędzie się II Konferencja Ratownictwa Medycznego. Równolegle do Konferencji odbywać się będą Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym.

Data rozpoczęcia: 02.06.2018
Data zakończenia: 03.06.2018
Miejsce: Kraków

IX Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX Otwartych Mistrzostwach Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym, które odbędą się 6-8 czerwca w Lublinie.

Data rozpoczęcia: 06.06.2018
Data zakończenia: 08.06.2018
Miejsce: Lublin

Kielce IFRE-EXPO 2018

Kolejna odsłona Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO. Wydarzenie będzie miało miejsce od 7 do 9 czerwca 2018 roku w Targach Kielce.

Data rozpoczęcia: 07.06.2018
Data zakończenia: 09.06.2018
Miejsce: Kielce

XIV Podlaski Rajd Ratownictwa Medycznego

Serdecznie informujemy, iż SP ZOZ WSPR w Białymstoku w terminie 13-16 czerwca 2018 r. w Wólce Nadbużnej organizować będzie Otwarte Mistrzostwa Ziemi Podlaskiej w Ratownictwie Medycznym – XIV Podlaski Rajd Ratownictwa Medycznego.

Data rozpoczęcia: 13.06.2018
Data zakończenia: 16.06.2018
Miejsce: Wólka Nadbużna

Podkarpackie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Podkarpackich Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym, organizowanych w dniach 19-21 czerwiec 2018 r. w Rzeszowie.

Data rozpoczęcia: 19.06.2018
Data zakończenia: 21.06.2018
Miejsce: Rzeszów

Rescue Expo 2018

Rescue Expo 2018 to wystawa, ćwiczenia oraz konferencja, której celem jest zapoznanie z najnowszymi trendami oraz standardami postępowania podczas prowadzenia działań w ratownictwie jak i medycynie ratunkowej.

Data rozpoczęcia: 25.06.2018
Data zakończenia: 27.06.2018
Miejsce: Gdańsk

XVII Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVII Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym, które odbędą się w dniach 11-14 września w Olsztynie.

Data rozpoczęcia: 11.09.2018
Data zakończenia: 14.09.2018
Miejsce: Olsztyn

XXIII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII Ogólnopolskim Forum Ratownictwa, które odbędzie się 9-10 października w Inowrocławiu.

Data rozpoczęcia: 09.10.2018
Data zakończenia: 10.10.2018
Miejsce: Innowrocław