Na Ratunek wydanie nr 4/2016

Na Ratunek wydanie nr 4/2016

Nowy SOR

W połowie 2017 r. w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie otwarty zostanie szpitalny oddział ratunkowy.

Dodano: 21.06.2016

Karetki wodne

Karetki wodne rozpoczęły już dyżury na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Dodano: 21.06.2016

[książka] HIPOTERMIA

Kliniczne aspekty wychłodzenia organizmu. Mechanizmy zagrożeń i kierunki nowoczesnego leczenia.

Dodano: 30.03.2016

Nowość od PZWL

Czasopismo "Na Ratunek" objęło patronatem medialnym najnowszą publikację Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.

Dodano: 07.03.2016

Internetowy Program Edukacyjny dla Ratowników Medycznych! Edycja 2016!

Już od pierwszego numeru 2016 roku rozpoczynamy kolejną edycję Internetowego Programu Edukacyjnego, za udział w którym będzie można zdobyć 30 punktów edukacyjnych

Dodano: 23.02.2016

Coraz wyższy poziom!

4 punkty MNiSW oraz 41,24 Index Copernicus

Dodano: 22.02.2016

Centra urazowe dla dzieci

Na mocy Rozporządzenia, które wejdzie w życie 1 czerwca 2016 r., powstaną centra urazowe dla dzieci.

Dodano: 22.02.2016

Motoambulans

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zakupiła motocykle, które mają służyć ratownikom do szybszego dotarcia na miejsce zdarzenia.

Dodano: 22.02.2016

Nowoczesne fantomy

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi wyposażyła się trzy nowoczesne fantomy: dwie dorosłe kobiety – Anie – oraz Juniora.

Dodano: 22.02.2016

[Książka] System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Polecamy publikację, która wyjaśnia wiele niejasności w systemie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Dodano: 04.12.2015

Paneuropejski System eCall

Projekt eCall Polska w ramach Paneuropejskiego Systemu eCall E-112 stworzył możliwości połączenia odpowiedzialności organów państwa za niesienie pomocy swoim obywatelom w wyniku zagrożenia ich życia z TPSP (Third Party Service Provider – Komercyj...

Dodano: 12.03.2014

Ratowniczka potrzebuje szpiku kostnego!

Barbara Adamkiewicz-Herok (37 lat), do niedawna ratownik medyczny niosący pomoc osobom w stanie zagrożenia życia, dziś prawniczka z pasją zgłębiająca problematykę prawa ratowniczego i medycznego (doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy...

Dodano: 12.03.2014

Szkolenia dyspozytorów medycznych

9 stycznia rozpoczęły się w Katowicach pierwsze szkolenia w zakresie procedur przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego dla dyspozytorów medycznych oraz instruktorów.

Dodano: 12.03.2014

Detektory tlenku węgla

Z apelem o wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w indywidualne detektory tlenku węgla wystąpił do wojewodów w całym kraju Społeczny Komitet Ratowników Medycznych.

Dodano: 12.03.2014

Jak zrozumieć pacjenta obcojęzycznego?

W artykule przedstawiono darmową internetową aplikację, która pozwala przeprowadzić pełny wywiad medyczny z pacjentem komunikującym się w jednym z ośmiu języków obcych.

Dodano: 20.06.2016

EKG jako metoda umożliwiająca postawienie właściwego rozpoznania

Zapis graficzny aktywności elektrycznej serca z powierzchni ciała nazywamy elektrokardiogramem – w skrócie EKG.

Dodano: 20.06.2016

Ratunkowa wizualizacja naczyń krwionośnych

W przebiegu wstrząsu, w sytuacji zmniejszonej amplitudy tętna i niedostatecznego wypełnienia łożyska naczyniowego oraz braku sprzętu do uzyskania dostępu doszpikowego, uzasadnione wydaje się użycie sprzętu do ratunkowej wizualizacji naczyń żylnych.

Dodano: 28.04.2016

Zespół stresu pourazowego – przyczyny, objawy, leczenie

Środowisko pracy ratowników medycznych jest nieprzewidywalne, a często niewdzięczne. Ratownik musi reagować szybko w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Dodano: 28.04.2016

Wytyczne 2015 – podsumowanie zmian

15 października 2015 r. Europejska Rada Resuscytacji (ERC) opublikowała Wytyczne resuscytacji 2015.

Dodano: 22.02.2016

Wykorzystanie kwasu traneksamowego w ratownictwie medycznym

Tamowanie krwawień zewnętrznych i wewnętrznych związanych z obrażeniami ciała jest cały czas tematem bardzo rozwojowym, zarówno na etapie szpitalnym, jak i przedszpitalnym.

Dodano: 22.02.2016

Postępowanie z dziećmi z obrażeniami ciała – wskazówki dla ZRM

Obrażenia ciała spowodowane urazem są jedną z wiodących przyczyn umieralności na świecie. Są pierwszą przyczyną zgonów w grupie wiekowej 10-45 lat.

Dodano: 05.01.2016

Czy w Anglii brakuje ratowników medycznych?

Angielski system ratownictwa medycznego, będący częścią NHS (National Health System), jest rozpoznany jako jeden z najlepszych na świecie.

Dodano: 05.01.2016

Czerwona Gwiazda Davida z Izraela

System ratownictwa medycznego w Izraelu znacznie różni się od systemu obecnego w Polsce.

Dodano: 02.11.2015

ECMO – czym jest pozaustrojowa oksygenacja membranowa?

Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO) to metoda stosowana głównie w kardiochirurgii i intensywnej terapii.

Dodano: 02.11.2015

Umiejętności miękkie w postępowaniu przedszpitalnym z pacjentami pediatrycznymi

Rosnąca ilość interwencji w przypadku pacjentów pediatrycznych niebędących w stanie zagrożenia życia wskazuje na pilną potrzebę zdobycia przez ratowników tzw. umiejętności miękkich.

Dodano: 12.03.2014

Zatrucia dekstrometorfanem

Stosowanie wysokich, toksycznych dawek dekstrometorfanu jest dla młodych ludzi coraz częstszym sposobem uzyskania działania odurzającego stosunkowo niskim kosztem finansowym.

Dodano: 12.03.2014

Reakcje stresowe na zdarzenia krytyczne

Zdarzenie masowe jest zaliczane do kategorii wydarzeń o charakterze traumatycznym, mogącym powodować zaburzenia znane jako zespół stresu pourazowego. Istotne jest, aby pracownicy służb ratowniczych rozumieli reakcje stresowe ofiar oraz potrafili s...

Dodano: 12.03.2014

Resuscytacja noworodka

Aktualne wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji w niewystarczającym stopniu podają prawidłową sekwencję uciśnięć do oddechów przy resuscytacji noworodka nie bezpośrednio po urodzeniu.

Dodano: 12.03.2014

XV Otwarte Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym

XV Otwarte Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym odbędą się 14-17 września w Supraślu i Białymstoku.

Data rozpoczęcia: 14.09.2016
Data zakończenia: 17.09.2016
Miejsce: Supraśl, Białystok

IV Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych

W dniach 13-15 października w Krakowie odbędzie się IV Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych.

Data rozpoczęcia: 13.10.2016
Data zakończenia: 15.10.2016
Miejsce: Kraków

VIII Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego

W CKiR Orle Gniazdo w Szczyrku, w dniach 28-30 października 2016 roku odbędzie się VIII Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego.

Data rozpoczęcia: 28.10.2016
Data zakończenia: 30.10.2016
Miejsce: Szczyrk

IX Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2016”

W dniach 18-20 listopada 2016 r. w Łodzi odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2016”.

Data rozpoczęcia: 18.11.2016
Data zakończenia: 20.11.2016
Miejsce: miasto Łódź